Sermi certificaat

Gepubliceerd op 3 april 2024 om 17:29

Welkom bij SERMI – de vereniging die is opgericht om een ​​regeling en proces voor toegang tot beveiliging gerelateerde reparatie- en onderhoudsinformatie voor motorvoertuigen verder te ontwikkelen, te bezitten, te exploiteren en te onderhouden om onafhankelijke exploitanten (IO's) die werkzaam zijn op de Europese auto-onderdelenmarkt goed te keuren en te autoriseren hen toegang te geven tot beveiliging gerelateerde RMI.

Het gebruik van het SERMI-schema is verplicht gesteld door Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2021/1244 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 2018/858, die voorziet in gestandaardiseerde toegang tot veiligheid gerelateerde RMI, maar onder de bescherming van veiligheidsnormen en veiligheidscertificaten en op voorwaarde dat onafhankelijke exploitanten en hun werknemers voor dit doel zijn goedgekeurd en geautoriseerd op basis van specifieke documenten en vereisten: (Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1244 van de Commissie).